Serwis 2017-10-31T10:45:21+00:00

Zasady świadczenia usług serwisowych 

 1. Rejestrując zgłoszenie serwisowe Klient oświadcza, iż zna i akceptuje poniższe zasady świadczenia usług serwisowych. 

 2. Usługi serwisowe świadczone są telefonicznie lub zdalnie przez łącze internetowe z siedziby firmy NetPOS. Dla trybu zdalnego Klient zobowiązany jest udostępnić zdalne połączenie internetowe do komputerów/serwerów. 

 3. Minimalny czas realizacji zgłoszenia serwisowego to 0,5 godziny. Czasochłonność realizacji zgłoszenia rozliczana jest z dokładnością do 0,5 godziny. 

 4. Dostęp do systemu zgłoszeniowego możliwy jest przez 7 dni w tygodniu przez całą dobę. 

 5. Telefony serwisowe dostępne są: 

  1. W godzinach pracy serwisu zgodnie z zapisami w zamówieniu/umowie – dla umów ryczałtowych 

  2. W godzinach 9-17 w dni robocze od poniedziałku od piątku – dla serwisu incydentalnego 

 6. Klienci serwisowani są w oparciu o jedną z dwóch zasad: 

  1. Ryczałt (umowa ryczałtowa) – stała umowa, w ramach której w zamian za stałą miesięczną opłatę Klient ma prawo do określonej w zamówieniu/umowie ilości godzin usług serwisowych; umowa określa również czas reakcji na zgłoszenie, czas usunięcia awarii, sposób kontaktu z serwisem (telefon serwisowy) itp. 

  2. Incydent – brak stałych opłat – serwis świadczony jest incydentalnie; brak formalnego zamówienia/umowy oznacza również brak zobowiązań NetPOS co do czasu reakcji na zgłoszenie, czasu usunięcia awarii itp. 

 7. Z poziomu panelu serwisowego Klient ma dostęp do pełnej historii zgłoszeń serwisowych – zarówno zarejestrowanych z poziomu panelu jak i telefonicznych – dotyczących jego Firmy. 

 8. Klient otrzymuje powiadomienia mailowe zawierające informacje na temat unikalnego numeru zgłoszenia, stanu jego realizacji, sposobu rozwiązania problemu, osoby konsultanta, który realizuje zgłoszenie oraz czasu jaki został poświęcony na obsługę zgłoszenia.

 9. Klient w toku realizacji zgłoszenia może być również proszony o dodanie komentarza stanowiącego uzupełnienie opisu zgłoszonego problemu – taki komentarz należy dodać za pośrednictwem panelu serwisowego. 

 10. Do czasu przyjęcia zgłoszenia do realizacji Klient ma możliwość anulowania zgłoszenia poprzez zmianę jego statusu/fazy na „Anulowane”.

 11. Realizacja zgłoszenia rozpoczyna się w momencie zmiany jego statusu/fazy na „Przypisane/przekazane do konsultanta” lub „W realizacji”. Na tym etapie anulowanie zgłoszenia przez Klienta nie jest już możliwe. 

 12. Klient ma prawo do otrzymania raportu zawierającego wykaz zgłoszeń z danego okresu czasu wraz z informacjami na temat opisu problemu, sposobu jego rozwiązania, osoby konsultanta, który zrealizował zgłoszenie oraz czasu jaki został poświęcony na obsługę zgłoszenia. 

 13. Z tytułu realizacji zgłoszenia Klient zostanie obciążony (nie dotyczy zgłoszeń uznanych za reklamacyjne/gwarancyjne): 

  1. Na zasadach określonych w zamówieniu/umowie – dla umów ryczałtowych 

  2. Na kwotę 99 zł netto za każdą godzinę prac – dla serwisu incydentalnego 

 14. Faktura z tytułu realizacji zgłoszenia serwisowego będzie wystawiona po zakończeniu realizacji zgłoszenia nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym zgłoszenie zostało zakończone. 

 15. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.