Serwis 2017-11-28T17:28:48+00:00

Zasady świadczenia usług serwisowych 

 • Zgłoszenia serwisowe rejestrowane są w systemie poprzez mail wysłany przez Klienta na adres serwis@netpos.com.pl

 • Rejestrując zgłoszenie serwisowe Klient oświadcza, iż zna i akceptuje poniższe zasady świadczenia usług serwisowych. 

 • Usługi serwisowe świadczone są telefonicznie lub zdalnie przez łącze internetowe z siedziby firmy NetPOS. Dla trybu zdalnego Klient zobowiązany jest udostępnić zdalne połączenie internetowe do komputerów/serwerów. 

 • Minimalny czas realizacji telefonicznego lub zdalnego zgłoszenia serwisowego to 0,5 godziny. Czasochłonność realizacji zgłoszenia rozliczana jest z dokładnością do 0,5 godziny. 

 • W przypadku braku możliwości rozwiązania problemu zdalnie lub telefonicznie warunki wizyty serwisowej w lokalu/obiekcie Klienta ustalane są indywidualnie. Pisemna (mailowa) akceptacja przez Klienta tych warunków jest konieczna dla przystąpienie do prac serwisowych w trybie wizyty bezpośredniej.

 • Zgłoszenia serwisowe można przesyłać na adres mail przez 7 dni w tygodniu przez całą dobę. 

 • Telefony serwisowe dostępne są: 

  • W godzinach pracy serwisu zgodnie z zapisami w zamówieniu/umowie – dla umów ryczałtowych 

  • W godzinach 8-17 w dni robocze od poniedziałku od piątku – dla serwisu incydentalnego 

 • Klienci serwisowani są w oparciu o jedną z dwóch zasad: 

  • Ryczałt (umowa ryczałtowa) – stała umowa, w ramach której w zamian za stałą miesięczną opłatę Klient ma prawo do określonej w zamówieniu/umowie ilości godzin usług serwisowych; umowa określa również czas reakcji na zgłoszenie, czas usunięcia awarii, sposób kontaktu z serwisem itp. 

  • Incydent – brak stałych opłat – serwis świadczony jest incydentalnie; brak formalnego zamówienia/umowy oznacza również brak zobowiązań NetPOS co do czasu reakcji na zgłoszenie, czasu usunięcia awarii itp. 

 • Po zarejestrowaniu zgłoszenia w systemie Klient otrzymuje powiadomienia mailowe zawierające:

  • Unikalny numer zgłoszenia

  • Dane Konsultanta realizującego zgłoszenie (po przyjęciu zgłoszenia do realizacji)

  • Informację o zamknięciu zgłoszenia

 • Klient w toku realizacji zgłoszenia może być również proszony o podanie dodatkowych informacji dotyczących zgłaszanego problemu – w takim układzie prosimy o mailową odpowiedź bez zmiany tytułu maila w celu zapewnienia ciągłości korespondencji.

 • Realizacja zgłoszenia rozpoczyna się w momencie przypisania go do Konsultanta. 

 • Klient ma prawo do otrzymania raportu zawierającego wykaz zgłoszeń z danego okresu czasu wraz z informacjami na temat opisu problemu, sposobu jego rozwiązania, osoby Konsultanta, który zrealizował zgłoszenie oraz czasu jaki został poświęcony na obsługę zgłoszenia. 

 • Z tytułu realizacji zgłoszenia Klient zostanie obciążony (nie dotyczy zgłoszeń uznanych za reklamacyjne/gwarancyjne): 

  • Na zasadach określonych w zamówieniu/umowie – dla umów ryczałtowych 

  • Na kwotę 99 zł netto za każdą godzinę prac – dla serwisu incydentalnego; stawka ta zostanie podniesiona dla prac realizowanych poza godzinami pracy serwisu (dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8-17):

   • o 50% – dla prac realizowanych w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 17-22

   • o 100% – dla prac realizowanych w soboty i niedziele w godzinach 8-22

   • o 200% – dla prac realizowanych w święta (przez całą dobę) oraz dni robocze od poniedziałku do piątku, soboty i niedziele w godzinach 22-8

   • Zgodnie z mailowo potwierdzonymi warunkami wizyty serwisowej w lokalu/obiekcie Klienta

 • Faktura z tytułu realizacji zgłoszeń serwisowych będzie wystawiona po zakończeniu realizacji zgłoszenia nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym zgłoszenie zostało zakończone. 

 • W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Dział Serwisu 

tel. 42 233 82 98
e-mail: serwis@netpos.com.pl

Biuro Obsługi Klienta 

tel. 42 307 03 58
e-mail: bok@netpos.com.pl

NetPOS Sp. z o.o. 
ul. Kopernika 36A, 90-552 Łódź
www.netpos.com.pl
NIP: 728-28-00-470, REGON: 360309922, KRS: 0000534685